دکترجان چگونه عقیده مولوی صاحب را در ارتباط قیامت غلط کشید؟

 
 
 
    دکترجان دوباره تبسم کرد و در چهار طرف دیدن نمود، در این اثنا مردیکه نزدشان آمد بود، می خواست صحبت کند با استعاره خواهش کرد تا فرصت بدهد و بر سوی مولوی صاحب دو باره دکترجان دیدن کرد و گفت: آن چه شما دین و اسلام تصور دارید و از زبان پیغمبراسلام دلایل دارید، دور از منطق کتاب مقدس تان است و من فکر نمی کنم هر حدیث یکه در منطق گفتار کتاب مقدس تان ضدیت داشته باشد، از پیغمبرتان باشد، فکر می کنم تهمت هاست دور از گفتار رسول خداوند.
اینکه مرا دروغگو کشدید بهتر این است، اسم سوره و آیت کتاب مقدس را می گویم، شما خود کتاب مقدس یکه در دست دارید، از کتاب مقدس بر سوره ها و آیت ها دیدن کنید، آیا من دروغگو هستم یا شما از کتاب تان کم معلومات هستید؟
چه خوب که کتاب تان را با خود دارید، امید در زبان شما ترجمه داشته باشد.
دلاورخان که به حیرت افتیده بود، مدیرصاحب نزد مولوی صاحب رفت گفت: ببینیم چه اندازه از کتاب مقدس ما آگاه است؟ لطف کنید کتاب مقدس را باز نماید.
کتاب مقدس را باز کردند، مدیرصاحب برای دکترجان اطمینان داد گفت: بر زبان خودما ترجمه دارد می توانیم مفهوم بگیریم.
دکترجان گفت: در سوره 31 آیت 20 را بخوانید.
مدیرصاحب سوره را پیدا کرد پرسید: هدف تان سوره لقمان است؟ دکترجان جواب داد، آری
مدیرصاحب آیت 20 را خواند، نوشته بود: « آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده، و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟! ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می‏کنند!»
دکترجان پرسید: خوب تفکر کنید اگر امکانات بین آسمان ها برای دسترس انسان قرار داده شده باشد، اگر سفر نکنیم چگونه استفاده کرده می توانیم تا تسخیر کنیم؟
اگر که سفر کنیم که منطق کتاب مقدس هدایت دارد، در بین کائنات یکه بی نهایت بزرگ است، اگر با نوبت مرحله به مرحله از یک دنیای نزدیک استفاده نموده بر دنیای های همجوار سفر کرده ادامه ندهیم، چگونه منطق دیگر وجود دارد که گفتار من برای مولوی صاحب بی منطقی شده است؟
ادامه داد گفت: طبیعی که با یک آیت هدف درست شناسایی نمی گردد، لیکن آیت های دیگر بر روشن شدن ادعا کمک کرده می تواند، شما می توانید سوره 21 آیت 104 را بخوانید و ارتباط مطلب را بدانید.
مدیرصاحب از سوره الانبیا آیت را خواند نبشته بود: « در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می‏پیچیم، (سپس) همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم، آن را بازمی‏گردانیم; این وعده‏ای است بر ما، و قطعا آن را انجام خواهیم داد.»
دکترجان گفت: ببنید اگر دانستنی های جامعه تان حقیقت را منعکس می کرد، الله در کتاب مقدس نمی گفت «آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم» می گفت تنها دنیا را ویران می کنم و قیامت را برپا می کنم.
چونکه عقیده ی که شما دارید حادثه نزدیک شدن بر قیامت را تنها مربوط بر دنیا می دانید و چه تراژدی است از اسم پیغمبر خداوند دروغ می گوید، گویا حدیث های پیغمبر از بلند منزل ها و ده ها دلیل دیگر سخن زده باشد و از ده ها ویژگی شیطانی صحبت کرده باشد، همه گفتار بی منطق از اثر نادانی های تان سر زده است، دقت بر کتاب مقدس تان ندارید.
اگر دقت کنیم آسمان مربوط دنیا نیست، دنیا مربوط آسمان است و آسمان همان کائنات است در بطن اش میلیاردها ستاره و دنیا ها و ماده سیاه موجود می باشد، پس از منطق کتاب مقدس تان، قبل از قیامت، کائنات برهم و درهم شده چون طوماری می گردد، پیچ و پیچ!
و در حالت اول خود می رود که ماده مانند دود بود و برای اثبات اش باز کتاب مقدس تان معلومات می دهد، شما سوره 41 آیت 11  را لطف کنید بخوانید.
مدیرصاحب سوره را پیدا می کرد، مولوی صاحب با خشم دیدن داشت، دلاورخان را شگفت ها گرفته بود، سراسیمه باری بود مدیر صاحب سوره را پیدا کرد اسم سوره را فصلت گفته آیت را خواند نوشته بود: «سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالی که بصورت دود بود; به آن و به زمین دستور داد: س‏خ‏للّهبه وجود آیید (و شکل گیرید)، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه!» آنها گفتند: «ما از روی طاعت می‏آییم (و شکل می‏گیریم)!»
دکترجان گفت: در کائنات یک آسمان وجود دارد با طبقات، خداوند در کتاب مقدس بر این خاطر گاه آسمان می گوید گه آسمان ها، زیرا هدف خداوند طبقات آسمان است.
دنیای زمین در بین طبقه اول آسمان قرار دارد و مربوط بر آسمان است. اگر با دقت بررسی کنید می دانید آسمان یعنی کائنات قبل از آفریده شدن موجود بود و مانند دود بود، یعنی کائنات از هیچ آفریده نشده است، یعنی ماده هست نمی شود و با خداوند یکجایی جاویدان اند. چونکه کتاب مقدس تان چنین می گوید و علم هم چنین تصدیق دارد، اینکه مروج در بین شما مسلمان ها هر سفسطه است، از گذشته ها در فرهنگ دینداری تان داخل شده است و از اینکه تسلط بی منطقی در دنیای شما بیشتر مروج است، هر کی شنیدگی اش را حقیقت تصور دارد، اگر بر اندازه که بر کتاب مقدس تان معجزه رد بلاها را قایل شده اهمیت می دهید، در گفتار الله که در کتاب تان است ارزش می دادید، امروز هر خزینه را شما خود کشف می کردید.
دکترجان ادامه داده گفت: شما سوره 21 آیت 30 را بخوانید یک معجزه و یک حقیقت را درمیابید و عقل تان را در حیرت انداخته از برای نخستین آفرینش معلومات می گیرید و علم در عصر اخیر بر این حقیقت تسلیم شد.
مدیرصاحب دوباره از سوره الانبیا آیت 30 را خواند نوشته بود: «آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند، و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم; و هر چیز زنده‏ای را از آب قرار دادیم؟! آیا ایمان نمی‏آورند؟!»
دکترجان قدمی زد نزد میزبان منطقه رفت و سوی مولوی صاحب دید و با تبسم گفت: شما که مرا کافر خطاب دارید، چونکه همرنگ دنیای شما نیستم، ببنید از کتاب مقدس تان اسنادهای را بیان می کنم من را تسلیم شده بر خداوند معرفی دارد، یعنی از منطق کتاب مقدس مرا اسلام معرفی دارد، زیرا بر کتاب تان و بر پیغمبرتان و بر پیغمبران و فرشته ها و روز آخرت و بر بودن خداوند ایمان مطلق دارم لاکن شما کافر می گوید، تعجب آور نیست؟
مولوی صاحب با خشم گفت: هر شیطان خود را مسلمان می داند لاکن از داخل ایمان ندارد.
دکترجان خنده نموده می خواست جواب بدهد، مردیکه از جنت بود مداخله نموده گفت: برای امروزتان کفایت می کند، شما که از گذشته از دنیای اول در بهشت آمدید، بلکه عبرتی باشد برای تان از جانب خداوند که وی تصمیم گرفته است مدتی در اینجا باشید تا حقیقت را دریابید.   ادامه در کتاب جنت، کتاب جنت با خیال پردازی فانتزی و با حکایه شیرین، روح شما را در هنگام مطالعه خوش نگه می دارد. سروده ها با ادبیات سخنان شیرین انگبین این کتاب است. داستان جنت از جنت یک حکایه شیرین با پیام هاست. داستان جنت با خیال پردازی ها دنیای جدید است، در کتاب جنت اتوپیای نوین طوری بیان شده است هرگز از خواندن کتاب خسته نمی شوید. داستان کتاب جنت از داستان فیلم مشهور علمی آواتار غنی و زیباست، اگر از جانب سینما هالیود فیلم سینمایی ساخته شود دنیا را بخود می گیرد، اگر از دوستان افغانی و دوستان ایرانی کسی در این ارتباط همکار شده بتواند از امتیاز بهرمند می شود و با این خدمت شان می توانند در تغییر رنگ های دنیای اسلام خدمت فراموش ناشدنی را انجام دهند. کتاب های مکتب راه سوم خاطر تغییر رنگ های دنیای اسلام سوی اتوپیای نوین است، اگر داشته های این سایت چیزی بر دنیای اسلام خدمت کرده بتواند از دوستان افغانی و ایرانی صمیمانه خواهش می شود همکار شده آدرس سایت را بر دوستان شان برسانند. کتاب ها از قلم اوکتای اصلان راه سوم 4/26/2016