دو بیتی های حکیمانه از عدالت

  

 

 

زمان بهترین تصویر بردار است در نمایش دادن حقیقت.

خود را فریب مده چرخ زمان را ببین

در فصل زمستانت آب باران را ببین

اگر بهار گذشته زمستان را ندانی

اسیر نفس هستی کار حیران را ببین

  
از قلم اوکتای اصلان راه سوم                       
 کتاب "جهش سوی قرآن" آیینه است از قرآن در مقابل اسلام جامعه. کتاب های "جهش سوی قرآن" و "جنت" را بخوانید تا از اسلام حقیقی خبردار شوید.


 

بزرگ ترین لیاقت، رهبری کردن بالای شخص خود انسان است.

شمشیر به رخ ات بکش تا رهبر خود باشی

خود را رهبری کرده یک مرد مسعود باشی

مشکل ترین رهبری رهبرشدن برخود 

این نقطه را بدان تا مرد خوشنود باشی

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" از این زمان بر نسل های آینده یک آیینه است.


 

معجزه ی محبت، شاه را غلام می سازد.

معجزه ی محبت شاه را غلام می سازد

خشم شاه را دور ساخته نرم و آرام می سازد

هر گردن نرم را شمشیر هم نمی برد

قدرت او نرمی است خوش و بانام می سازد

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم از یک طرف متانت و وقار را اخلاق انسانی می دانند از جانب دیگر ظرافت و محبت را گل های روئیده در باغچه انسانیت می دانند.


 

عقل، بزرگ ترین معجزه خدا داد است اما به فعال شدن آن تربیت شرط است.

ازعطر گل برمی خیزد بوی سوی عندلیب

او ذکـای عندلیب که بر بوی گل اریب

ثمرات عـقل که ادراک بــوی برش

هنر عـقل که عشق همراز و حبیب 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب "جنت" با شیرینی داستان، جنت را مکان فهم و دانش معرفی دارد. یعنی ذکا و استعداد انسان در جنت بر یک مقام بالا می برد آیا منطق کتاب "جنت" با منطق قرآن ضد است یا بیان حقیقی از داشته های قرآن؟ جنت را بخوانید دوست مکتب راه سوم می شوید.

 

 


زیبایی، خود یک ثروت است اگر که با عقل درک شود.

زیبندگی شقایق بافتد به صحرا

همه مسـت می شوند از بهار پیدا

عبیروپونه بوی عطار در اوهنگام

باز می شود با بوی هر گل زیبا
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
"جنت" را بخوانید شیرین یک داستان دارد.زیباترین پرنده در شروع فقط یک دانه تخم است.

در طبیعت ببین که چه سر و معجزه

عقل ادراک کـند هر طرف پیروزه

گل که زیبایی دارد درشروعش غنچه

برز بلند می کند با عبرت بهروزه 

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چگونه مولوی صاحب معلم جان را خرید تا در ازدواج خواهر زاده راضی شود؟ "عدالت" را بخوانید داستان اندرز دار دارد.

 

 


فراموش نکنیم موفقیت همیشه در بلندی قرار دارد، رسیدن در آن بلندی زینه ها به کار دارد.

مهتاب خوش روی با بلندی بتاب

از شان زیبای او ابتکارش آبتاب

او آیینه ی آفتاب با تابندگی ناب

این ویژگی صاف اندرز مهتاب

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
اگر انسان خوبی را انعکاس داده بتواند از جوهر داخلی اش استفاده کرده است. "عدالت" را بخوانید باداستان شیرین تلخ پیام ها دارد.    

 

 

 

جاهل به خود فریفته است، عاقل پی کارهای بزرگ.

 او گردن شخی شمع که میده میده می ریزد

 بالندگی به نورش جان داده او می ریزد

 از تابانی نورش همه اند مستـفـید

 مفاخر به نورش آکنده او می ریزد

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا ازدواج علی جان را با شبنم اجازت نمی دادند؟ علی جان که شیعه مذهب بود آیا در اسلام روا نبود که دو جوان شیعه و سنی ازدواج می کردند؟ اگر روا بود چرا دین جامعه رد داشت؟ "عدالت" را بخوانید داستان حقیقی دارد از افغانستان.


 

زیبایی در دنیا تجلی نور خداوند است بدون شک نور خداوند زیباست.
            

 روی سرخ لاله ها زیـبنده و زیبا

 بر روی زیبای شان همه اند شیدا 

 جلوه ی زیبای شان نما ازصاحب شان

 نمایش صاحب که پند بسیار پیدا

 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
اگر بگویم نور خداوند زیباست بسیاری ها که رمز این گفتار را نمی دانند تعجب می کنند در حالیکه اگر قرآن درست خوانده شود نورخداوند را ما در هر پدیده زیبا مشاهده کرده می توانیم چونکه در منطق قرآن خالق تنها خداوند است و در هر پدیده ی خوبی تجلی از اوست که وجود دارد. این منطق را بسیاری ها قبول نمی کنند و لاکن اگر دقت شوند در کائنات چیزی از جانب بشر ساخته نمی شود کشف می شود یعنی شناخته می شود اگر که کشف شود او پدیده وجود دارد. کتاب "جهش سوی قرآن" را بخوانید مطالب دلچسب دارد.

 تسلیم محوطه دنیا کوچک خود مباش، از زاویه بزرگ در حیات دیدن کن.

 کرسی شاهی اوست که نام او شاهین

 از شان و شوکت او لحظه هایش بهترین

 دیدگاه ی چشم او  از مسافت بالا

 پرنده چون بلدرچین برنصیب ش تابعین

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
در منطق قرآن آدم در عین زمان همان لحظه با یک امر تکوین نشد. قرآن که از مرحله بحث می کند چرا مسلمان ها عقیده دارند خدا در کرسی نشسته باشد و از گل در همان لحظه آدم را آفریده باشد و امر کرده باشد فرشته ها سجده کنند. چرا اسلام جامعه تا این اندازه بی منطق است؟ "جهش سوی قرآن"  و "جنت" را بخوانید بحث گفتگو زیاد دارند. 

   از کتاب عدالت، کتاب عدالت یا جهش سوی قرآن یک اتوپیای جدید است با داستان شیرین تلخ حقیقت های تلخ را در روی جامعه می کشد و برای فرهنگداری جامعه از دیدگاه اسلام نوین، روش جدید را از قرآنکریم طوری پیشکش می سازد که با داستان شیرین تلخ و گفته های شیرین و با سروده ها، روح و روان جوانان را در نظر گرفته است. منطق نوشته های کتاب هر علاقمند مطالعه را با خوشی و غم در تفکر می برد. تمنی آن که با این روش بتوانم در وطن و دنیای اسلام یک فرهنگ جدید را سبب شوم. اوکتای اصلان راه سوم 9/06/2016