تک بیتی های حکیمانه


        

این جا تو بخوان حقیقت خامی ندارد               

شالوده عقل است حقیقت گرانی دارد

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم از یک طرف با داستان های شیرین حقیقی یک اتوپیای نوین هستند و از جانب دیگر مطالعه کننده را با تفکرها غرق ساخته سبب پیدا شدن دهه ها سوال در ذهن اش می شوند. 


 

 هر کی فرعون بداند با امکان حد خود را 

 هر فرعون موسای دارد که او امر خدا  

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
کتاب های مکتب راه سوم برای هر مطالعه کننده وی را به وی تسلیم می دهند و بی سرصدا در ذهن اش متانت و از خود باوری را سبب می شوند.


هر مالک الله و اکبر نـیست در راه ی خدا 

درک محوطه ی آن آسان نیست درهر خطا 


از قلم اوکتای اصلان راه سوم
مارکسیست های ما سبب شدند تا در جهان اسلام شعار الله اکبر در زبان هر کی باشد. چه حدود مسلمان ها از وزن سنگین این شعار خبردار هستند؟ کتاب "جنت" با داستان شیرین و خوش خود چنین مسایل را در گفتگو می گیرد و بالای روشنفکرها و علماهای اسلام انتقاد خود را دارد.

 

 

 گر روا کنی به کس فشار و ظلم ها را

 در تلاش نجاتش نمی داند خطا را

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
حزب . د . خ . افغانستان زمانیکه سر حاکمیت آمد از نام وطنپرستی انسان ها را زنده بگور کرد. این ظلم این حزب سبب پیدا شدن مجاهدین شد. تعداد زیاد از مردم افغانستان خاطر نجات جان شان از ظلم این حزب از نام مجاهدین شروع به خطا کردن شدند. کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" این حقیقت را با اسناد بیان دارد. اگر روشنی فکرها تابانی نباشد 

 مباش منتظرتو، درک درد کی می باشد؟

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چرا اعضای حزب . د . خ . افغانستان از نام روشنفکرها تاریک فکر بودند؟ چرا غیر از عقیده خودشان بر عقیده دیگران احترام نداشتند؟ خطا در کجا بود؟ کتاب " افغانستان چگونه ویران شد؟" جواب ها دارد.چهار طرف را سد کنی اداره خاطر آب

حجم آب را ندانی پلان میشه نقش برآب

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
آیا در جنت حقوق زن و مرد مساوی است؟ چرا علمای دنیای اسلام همه نعمت جنت را از آن مردان می دانند؟ "جنت" را بخوانید با داستان شیرین شما را بر مسایل های زیاد آشنا می سازد. جنت یک اتوپیای جدید بر نسل های آینده است.


 

در بهار سر سبز بز نابینا بینا می شود.

سر سبزی بهار که بزغاله ها بز میشه

از ثروت بهار که چشمان شان واز میشه

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
مردم افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند و لاکن چرا در کرایه گرفته می شوند؟ اگر خصوصیات ملت افغانستان را بخواهید بدانید کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید.


 

اگر در جامعه معنویت ضعیف باشد، شیطانی زیاد می گردد، اگر عقل غرق فساد شده باشد ملت ویران می گردد!

هر کار خراب کاری از نام شیطان

اگر که زیاد شود شیطانی سلطان

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
چگونه شرایط بر پیدا شدن تنظیم جدید جنگی از نام طالبان به وجود آمد؟ کتاب "افغانستان چگونه ویران شد؟" را بخوانید راز هر خرابی وطن را از دیدگاه بی طرفی درک کرده می توانید.

                                               

 

عقل در سر باید باشد نه اسیر احساسات کور قلب.

 دو نوعـی از انسان در محوطه ی بشر

 یکی آن عقل به سر دیگرش قلب به سر  
 
از قلم اوکتای اصلان راه سوم
 

 

هر کی خدای دارد از عقل او سر زده

با داشته های عقل در بیرون اثر زده
خدای عالمیان او خــدای جـدا

خبر از او نباشد کوری نیشتر زده

از قلم اوکتای اصلان راه سوم
هر کی خدا و جنت و جهنم خود را دارد زیرا تابع بر داشته های عقل خود است کتاب های "جنت" و "عدالت" برای این مطلب سخنان جالب دارندممنون از علاقه تان سربلند باشید.