تۉرتلیکلر 5
دنیا دن بیر سېس اېشیت قلاق بیلن قرداش
قرینداشیم بۉلسنگ بو بیر صدالی تلاش  
دنیا نینگ هر یېردن اجدادینگدن سېس بار
اتفاق نی ایتیب بیرلی دېیدی او باش

 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


اۉزبې باله سی بیز اۉنلرچه اسمیمیز بار
ترکمن، تارتار و قرقیز بویوک اساسیمیز بار
ایېتّی اقیلم شاه سی ترکلرنینگ اساسی
بویوک تاریخمیزگه بیرلی احساسیمیز بار

 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


کېتمسن دوستلی بهاری فقر بیزگه کېلمسن
محبتین مهریدن دوستلی اوزاق بۉلمسن
بۉلمسن بیزگه خرابلی استثمارین ظلمدن
کیله جگلر شاه بۉلیب قارانغیگه قالمسن   

 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

 

گلُین ایسیدن ایسینگ کېلدی بو سحر
خوشنودلی نی مېنگه بېردی بیر نظر
هر سحر ساغر قرمزلی عشقدن 
مدام بۉلسن بو هوس مېنگه یېتر

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن