تۉرتلیکلر 4

 
کېچه نینگ اۉرته سیده آسمانگه قره دیم  
یولدوزلی بیر کۉک اېدی من او شانگه قره دیم
الله نینگ قدرت نی مینگ دفعه شاهد بۉلدیم
اۉزیم نی من کشف اېتیم بو نشانگه قره دیم


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن تون کېچه آیدین اېدی آسمان نینگ هواســـــــی
یولدوزلر جلوه بیلن کۉک یوزنینگ اداســــــــی
هر دفعه مینگ قره سم مینگ دفعه عاشق اېدیم  
مثلیکه بیر درس اېدی تنگری نینگ او نماسی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن

 
 
سرکه جامی ده، یۉق می حالی
ایچمه دن ایچگن دېگن احوالی
بلبل کیچیک زاغ دن اونینگ حالدن
او گلین عشقيده که شیرین بالی

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

 
 
بیزدن آلگنلر گلستان گل باغی نی
خوش آواز دېیب بېرگنلر کیکیک زاغی نی
لاونینگ آتشی نی کاشانه گه اورگنلر
عقل سیز بیزگه دییب بېرگنلر درد داغی نی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 
سعادتین آی نی کېچه نگدن آلگنلر
سعادتینگنی باغچه نگدن آلگنلر 
اۉزلر نی رهبر دېیب بو ییرده   
خوشلی سیسی نی تېورنگدن آلگنلر


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

 

 
کېل که گل سېپـییم قدملرینگگه  
آیدین بۉلسن کېچم آدیملرینگگه
گل جمالینگ بیلن منور قیل مېنی
اذن بیر مینی حریملرینگگه
 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن یېلگن زلفینگ نینگ هواسی  
مست قیله دی گۉزل اداسی 
گل پېچک بۉلگن هوسیمده
مستانه اېله یدی سوداسی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

 

کېچه نینگ جلوه سیده ماه تابانیم سن
بو جان فداینگ بۉلسن یار خندانیم سن
اگر کېلسنگ سحرنینگ گلشنیگه
سجده قیلیب ایته من گل ریحانیم سن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


 
شلاله نینگ جلوه سی مثال سیسینگ
عشقدن خبر بېره دی مهرلی ایسینگ 
گل مثاللی یوزینگ ریحانلی بۉلگن
نازنین لبینگ بیلن عجب دیر ایشینگ 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

  
 
کېل یوره گیم تنگ بهانه اېله مه
بو غریب دل نی دېوانه اېله مه
یوزدن حال نی کۉرگین خزان بهاریم
رحم قیل حالیمگه بې خانه اېله مه


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن