تۉرتلیکلر 2

 
 
سېنینگ شیرین سۉزینگ یوره ککه سعادت 
نازلی کۉزینگ اوستیمده تسلیمیم عادت 
قرارسیز کېلیب آشفته قیلیب آرام قیلگننینگ  
عشقین مندلیدن یوره ککه دولت 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


ازل دن یره تّی سېنی خوشروی
دنیا طلبگر بۉلدی زیبا روی
معجزه رخ ینگ بې قرارلیککه
الله بېرسه بۉله دی خوشبوی
 
 
اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


بو فتنه کۉزینگ بار حیاتیم رنگلی 
وای یوره ک بېردیم بو عشق آهنگلی 
بو جادو کۉزینگ جادوگرین کلبه سی
انچه هنرلی بو کۉز حیات زنگلی 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


کیچیک یوره گیم سېنینگ هواینگدن تۉلدی
عشقینگدن تحفه اېدی خوشلیکدن پرپر بۉلدی
تمنا بو دلدن بو هوالی عشقدن
خوشلی دایم بۉلسین دلده گل آچیلدی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


ناز بېره من کېچه نینگ زلف نی هوانگ بیلن
همه سېنینگ خیالینگ او خیال صهبانگ بیلن  
سېنینگ صورتینگ حاکم  او مېنم باشیم 
اگر خیال ـ ده بۉلسه هر کېچه سودانگ بیلن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


کۉزینگنینگ باده سیدن می بېرگین که حال خراب
غرق من بو کۉز گه کۉز جام شراب
دل نی عشق سبددیده قۉیب سېنگه بېردیم
قره زیبا کۉز بله جانیم بۉلگن بې تاب


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

هر دفعه مېنگه بۉلسنگ اوییم نی گل آله دی
بوینگ گل خوشبوی بیریب مېنی سنبل آله دی
غیر سندن هر گل نی هیچ دفعه گل کۉرمه دیم
سېنینگ بیلن بیر بولسم مېنی خوشگل آله دی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


بو حُسن زیبا روینگ ازل وقتدن پری روی
دنیا طلبگر اېدی بو زیبا ـ زیباروی
بې قرار بۉلدی یوره ک بو زیبا ـ زیبا رویگه
چونکه بو زیبا روی حورمثالی خوشروی 

اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


بیر جام باده بېرگین عشوه لی ناز بیلن
گۉزل کۉز عشقدن ایتسین او نازلی آواز بیلن
روا دور جام باده اگر که عشق بۉلسه  
مندل یا معبد دې عشق گۉزل ساز بیلن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


قد اگر هلاللی دور سېنینگ عشقینگه
لاولی دور گوزل عشقینگ گوزل سین مېنگه
قددی بوکلگن آی نینگ سبب عشق دور
قویاشگه محتاج بولگن مثل من سېنگه


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


سۉز عشقدن ایتکین بو غملی اویگه 
پیاله می کۉز دن کلومسه بویگه
بو قدم هلال بۉلدی غم اوستیمگه غم 
محتاج سېنگه عشقدن ایتکین بو رویگه


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


نیمه م بار یۉق نذر بۉلدی سېنگه
جنت دن یره تیلدی بو گل مېنگه
بو زیبالی حُسن بدن
بلبل قیلدی مېنی یۉلینگه


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


چک ـ چک بیر ـ بیر دانه باران
یار دن عطر نی کېلتیر زرافشان
یارین فراقیدن مېن نی مثال
ناله م فغان بۉلدی بو زمان 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن


تون کېچه رویا ده اونگه عاشق اېدیم
بوسه هوس بیلن قۉلی ده قاشق اېدیم
او که غرق اېدی اوز نشه سی بیلن
لبیدن بوسه آلیب متعشق اېدیم


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


کۉردیم که نگاه سی خسته
اونگه قربان بۉلّی فرشته  
چشم سیاه لب ریحانی
عشققه میخانه بولگن گلبسته


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


لبنی لبگه قۉیسنگ جانگه جان بېره دی
شیرین شربتیدن نشه لی شان بېره دی
میخانه دور عشققه باده سی دوشابلی
گلستان نین ایچیدن ایسلی ریحان بېره دی


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 

 
رویا ده کۉردیم قیغولی بۉلگن  
اۉزیگه اوز له ب توریب تیغولی بۉلگن
غصه سی باشیمده یوره گگیم اونده
خوشلیگی یوره گیمدن آرزولی بۉلگن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


ناز قیلمه اوپیش خدا حکمی دور
قبول بولگن امر احترامی دور
عسل شیرین لبدن بوسه آلسم
یره تگن عشقین نامی دور


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


یوز شربت اگر یارین لبیدن یۉق
قالگن نی زهر عشقین کتابیدن یۉق
شیرین یارین بوسه سی اوپیشیدن
یارین لبی بال باشقه تابیدن یۉق 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


سېن یای زلفینگدن یوره ککه اۉق آتگین
عشق نی مذهب قیلیب بو دلگه سوقگین
قوش یوره گگیم هوس بیلن اوچتّی سېنگه
شبنم بۉلیب عشققه اوستیمه آقگین


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


رخ بېر اۉزینگدن اوپیش ـ ده لبدن   
شربتلی بال بۉلسین دوداق قلبدن  
اگر بوسه بیرسنگ لب شیریندن
مست کۉر مېنی او ثوابدن

 اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


هر کېچه خیالیمده ماه تابانیم بار
بو عاشق کۉزیمده گل ریحانیم بار
مست من هوس بیلن کېچه و سحر ده
می ایچمه دن اۉزیمگه لب خندانیم بار


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


لب نی بو لبگه قۉی که شراب یره تیلسن
بو دنیانینگ طرزیگه آفتاب یره تیلسن
شدت نی رد قیل خوشلی کېلسن
عشقین شرافتیدن آداب یره تیلسن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


او قاشینگ نینگ عشوه سی مستلی توفان
دوداققه هوس بۉلگن دل حیران
اگر زیبا قره اش نی اېله سنگ مېنگه   
آوگه بیره من اوزنی بو جان قربان 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


عشوه بیلن می بېر شیرین لبدن  
شراب لبلی بۉلسین مهرلی ادبدن
اگر که لب نی بېرسنگ لب نی بو لبگه
جانم فداینگ بۉلسین دل طلبدن


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن 


کۉزین کرشمه سی دل جنون  
مذهب دېدیم عشق نی او مجنون  
قانون یۉق قرشیمه عشقدن باشقه 
زاهدلی قالمه دی عشق افزون 


اوکتای اسلان اوچینچی یۉلنینگ قلمیدن